Quảng cáo 2
Quảng cáo 1
Zalo
Chi tiết bài viết
Gia đình thương binh được miễn, giảm tiền sử dụng đất thế nào?

Hỏi: Sau khi kết hôn, mẹ tôi đứng tên chủ sử dụng một thửa đất. Nay mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng 160 m2 đất vườn trong thửa đất này sang đất ở. Do bố tôi là thương binh hạng 4/4 và chưa từng được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất nên mẹ tôi làm đơn xin miễn, giảm.

Tuy nhiên, cán bộ phường Chánh Nghĩa cho biết vì thửa đất này đứng tên mẹ tôi nên sẽ không được hưởng chế độ miễn, giảm đối với người có công.

Xin hỏi, với trường hợp gia đình tôi, cán bộ phường trả lời có đúng không? Làm thế nào để gia đình tôi được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bố tôi là thương binh?

Đỗ Xuân Chính (Bình Dương)

 

Người có công với cách mạng được hưởng chế độ miễn giảm tiền
sử dụng đất theo quy định. Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Quy định tại Khoản 1 Điều 11 và Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có nêu: "Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công."

Về mức hỗ trợ tiền sử dụng đất với người có công có nêu tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người có công với cách mạng được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ tiền sử dụng đất với các mức hỗ trợ như sau:

"Hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất đối với: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%.

Hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất đối với: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao đông do thương tật, bệnh tật từ 41% đến 60%.

Hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất đối với: Thân nhân của liệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước".

Hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất đối với: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I.

Các mức hỗ trợ nêu trên được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp."

Đối chiếu với các quy định nêu trên, thì trường hợp bố ông Đỗ Xuân Chính là thương binh loại 4/4, có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 40% nên nằm trong nhóm đối tượng được giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất).

Mẹ của ông Chính là người đứng tên thửa đất, nhưng đây là tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân nên để được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì mẹ của ông cần có tài liệu chứng minh thửa đất này là tài sản chung của vợ chồng. Tài liệu gồm giấy tờ ghi nhận thời điểm xác lập quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn...

Địa phương nơi người có công đăng ký hộ khẩu thường trú sẽ quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP cũng nêu quy định: "hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Nếu đã được miễn hoặc giảm một lần thì không được miễn hoặc giảm thêm lần nào nữa."

Ls Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Dự án tiêu biểu

Tin phong thủy

Go Top